فولادهای سمانته به دو دسته با استانداردهای مختلف تقسيم می شوند که به شرح زير می باشند : نوع اول اين فولاد سمانته به علت دارا بودن کرم و نيکل بالا در مقابل فشار و اصطکاک مقاومت بسيار عالی دارد. برای ساخت انواع چرخ دنده پيستون ميله های هزار خار - گژن پين ميل فرمان و ... به کار می رود و با پليش عالی در صنايع پلاستيک و ملامين نيز به کار می رود. با استاندارد ٧٢١٠) ٥٩١٩ آساب) تقريبا خواص مشابهی دارد.

نوع دوم اين فولاد سمانته نيز برای ساخت کليه قطعاتی که بايد دارای سطح بسيار سخت و مغز نرم باشند به کار می رود.مانند انواع مختلف چرخ دنده - ميل فرمان - کرانويل و پيتيون و غيره در صنايع پلاستيک نيز استفاده می شود. با استاندارد ٧١٤٧ تقريبا خواص مشابهی دارد. برای ساخت پوسته های فک آسياب و ميل جک های هيدروليکی نيز به کار می رود.

برو بالا