NIMAX-CB

میله های فولادی روکش کروم سخت

C45E,C35E,20MnV6,,38MnVS6,

42CrMo4/

"7 "01/4 - 06-180mm

 

 

میله های فولادی روکش کروم سخت

 

 

NIAMX-ICB

NIMAX-ICB

 میله های فولادی اینداکشن و روکش کروم سخت شده 

C45E,C35E,20MnV6,,38MnVS6,

42CrMo4/

"6 "01/4 - 06-180mm

NIMAX-CT

NIMAX-CT

 لوله های روکش کروم سخت 

E355,P460N , OD:012-140 MM

NIMAX-TL

لوله های فولادی روکش کروم سخت تلسکوپی 

E355 , / OD:040 - 200MM

ID: 030 - 180MM

میله فولادی روکش کروم سخت

میله فولادی با پوشش کروم سخت 
(Steel Bars ) 

مناسب برای مصارف استاندارد هیدرولیکی , پشنهادی با صافی سطح عالی , بهینه شده برای مقاومت در برابر زنگ زدگی و قیمت رقابتی 

 

عمده شرکت های طرف قرارداد این بازرگانی شرکت نیمت رومانی و شرکت های بیلای و داجین چین و دیگر شرکت های معتبر بین المللی می باشد.

نمایندگی شرکت های

عمده شرکت های طرف قرارداد این بازرگانی شرکت بیلای میباشد 

برو بالا