فولاد سمانته : از سایزهای 20 تا 510 میلیمتر 

DIN : 1.7131 (16MnCr)S